แหล่งข้อมูล จป

  • ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ทุกคนในสถานประกอบกิจการต้องร่วมมือกันรับผิดชอบร่วมกันตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าแต่ละสถานประกอบกิจการจะมีผู้ดูแลงานด้านความปลอดภัยโดยตรงอย่างเช่นจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงและจปวิชาชีพอยู่แล้วก็ตามแต่หากขาดความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการก็อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้เช่นกัน

  • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจต้องเจอสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอยู่รอบตัวหากไม่มีผู้ที่ดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการก็อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานได้ซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลงานด้านความปลอดภัยมีอยู่หลายส่วนด้วยกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป. นั่นเอง

  • ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เรียกว่าความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยในที่ทำงาน หมายถึง มาตรการและแนวปฏิบัติที่นำมาใช้เพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ

  • อย่างที่ทราบกันว่า จป หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง ซึ่งหากเป็นหัวหน้างานก็จะต้องเป็น จป หัวหน้างานด้วยเช่นกัน

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี 

ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ชั้น 3

T : 091 887 5136 (อบรม จป)

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองกรมสวัสดิการ

เรื่องราวล่าสุด

©2023 อบรม จป ภาคอีสาน, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Safety Member